Learning for Happiness Blog

Ce este educaţia emoţională şi de wellbeing

John Stuart Mill: Educaţia înseamnă "tot ceea ce noi facem pentru noi înşine şi tot ceea ce alţii fac pentru noi în scopul atingerii perfecţiunii propriei noastre naturi". Când vorbim despre educaţie ne gândim în primul rând la şcoală, iar când...